ABŞ hakda

BIZOE ultrases nemlendirijilerini, ys diffuzorlaryny, çybyn öldürijileri we howa arassalaýjylary gözlemek we öndürmek, satmak bilen meşgullanýar.CE, UL, PSE, EMC, BSCI, ISO9001 we beýleki howpsuzlyk şahadatnamalaryny aldy.Zhongshan şäherindäki kiçi durmuş enjamlary pudagynda potensial kärhanalaryň biridir.

12+

.Yllar

50+

Şahadatnama

15000

Kwadrat metrler

Täze önümler

Buglandyryjy

Gat

Iş stoly

Aroma Diffuser

KOMPANI PRA PROFILI

Howany arassalamagy hiç wagt bes etmeýäris

file_32

soňky habarlar

Käbir metbugat soraglary

howa nemlendirijileri

Saglygy we rahatlygy güýçlendirmek

Nemlendirijileriň ähmiýeti: Saglygy we rahatlygy güýçlendirmek Häzirki wagtda çalt ösýän dünýäde köplenç daş-töweregimiziň ajaýyp bolup biläýjek inçe, ýöne möhüm taraplaryna üns bermeýäris ...

Doly gör
kempir muşdagy

Batareýa bilen 1 kemping janköýeri

Üç adamdan ybarat janköýer, asmak, iş stoluna ýerleşdirmek ýa-da açyk howada ulanmak üçin köpugurlylygy hödürleýär.Windeliň tizliginiň 8 sazlamasy we dürli köpugurly aýratynlyklary bilen optimal sowadyşy üpjün edýär ...

Doly gör
Pp material nemlendiriji

BZT-102S nemlendiriji re modeimini öwreniň

Dürli müşderiler bilen aragatnaşygymyzdan soň, BZT-102S 4,5 litrlik nemlendiriji birnäçe müşderi toparlarynyň isleglerini kanagatlandyrýar: Birinjisi material.Bu PP materialy ...

Doly gör
zawodyna baryp görüň

Awstraliýaly müşderi sapary

Şu hepde Awstraliýaly bir müşderi geljekdäki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada içgin pikir alyşmak üçin zawodymyza baryp gördi.Bu sapar, hyzmatdaşlygyň has-da pugtalandyrylmagyny alamatlandyrýar ...

Doly gör
bugarýan nemlendiriji

Buglaýjy nemlendiriji VS Ultrasonik Humi ...

Buglaýjy nemlendirijiler we ultrases nemlendirijiler, ikisiniň hem artykmaçlyklary we aýratynlyklary bolan umumy öý nemlendiriji enjamlardyr.Bug bugy ...

Doly gör

KOREBIR ÖNÜMLER

Has aladaly önüm saýlanyp bilnerdi